הסבר לשימוש במחשבון חיזוק

Initial must °Brix – רמת הסוכר ההתחלתית באחוזי בריקס.

Desired alcohol (%v/v) – רמת האלכוהול הסופית הרצויה ביין (בין 18-21).

Spirit alcohol (%v/v) – רמת האלכוהול במשקה המזוקק (אלכוהול נקי יהיה 96 למשל).

Volume of wine – (ליטר) נפח הנוזל אם מחזקים יין סחוט \ נפח התירוש * 0.6 אם עובדים עם תירוש אדום.

Desired °Brix in finished wine – מידת הסוכר השארי בבריקס בפורט הסופי (בין 6-12 , בהתאם לסיגנון).

המחשבון פולט את התוצאות הבאות

Alcohol produced by fermentation (%v/v)  – מידת האלכוהול שהופקה ע"י השמרים במהלך התסיסה.

Fortify when hydrometer reads (°Brix) – יש להוסיף את תזקיק האלכוהול כשההידרומטר מראה את המספר המתקבל.    ("נקודת החיזוק")

Volume of spirit to add – (ליטרים) כמות התזקיק שיש להוסיף ב"נקודת החיזוק".

 

 

בחזרה לאוסף המאמרים המורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

חומצה בתירוש ויין חלק ב’ – חומצה כוללת וחומציות (pH)

*חומצה כוללת  :(TA) חומצה ביין חשובה מאוד על שם שהיא חלק בלתי נפרד מתפיסת טעמו ומספקת איזו…