הסבר לשימוש במחשבון תיקון\פיצוי טמפרטורה  במאמר מדידת סוכרים בתירוש

 

  Density- משקל סגולי (Specific Gravity) או % בריקס ((Brix.

Temperature – טמפרטורת הדגימה במעלות צלסיוס (יש להעביר מפרנהייט לצלסיוס ע"י לחיצה על המלבן בעל הרקע הלבן בצד ימין)

Calibration – טמפרטורת הכיול של ההידרומטר (יש להעביר מפרנהייט לצלסיוס)

Corrected Reading – קריאה מתוקנת טמפרטורה לפי הסקלה שנבחרה (משקל סגולי\בריקס)

 

Check Also

הזנת שמרים במהלך התסיסה האלכוהולית (שימוש בDAP)

הזנת שמרים במהלך התסיסה האלכוהולית (DAP – מזין שמרים) במאמר זה נלמד מהו מזין שמרים (…